Taitettu versio tulostamista varten

Asentaminen

Scoms Client vaatii toimiakseen riittävän uuden Androidin, toimivan GPS:n, NFC:n ja internet-yhteyden. Play Store piilottaa/ei anna asentaa Clientiä automaattisesti, mikäli puhelimesta puuttuu NFC kokonaan.

Kirjautuminen

Tilannekeskus luovuttaa rastipäällikölle viestiperusteet, jotka sisältävät tapahtumakoodin ja henkilökohtaiset tunnisteet. Tunnuksia ei pidä jakaa henkilökunnan ulkopuolisille, ja ne tulee hävittää kisan päätteeksi.

Henkilökohtaisia tunnisteita jaetaan rastille yleensä 1-10, ja rasti yleensä päättää itse mitä tunnusta kukin rastin toimihenkilö käyttää. Kun kukin käyttää omaa tunnustaan, saadaan Havusta myöhemmin selvitettyä kenen rastihenkilön kanssa vartio asioi, mistä voi olla hyötyä selviteltäessä kadonnutta vartiota.

Kirjautumisruutu
Perusnäkymä sisäänkirjautuneelle

Rastin ja leimauksen valitseminen

 1. Valitse kapteenivalikosta (oikealta ylhäältä) Valitse leimaus
 2. Valitse haluamasi rasti
  1. Yleensä rastin toimihenkilöille näytetään vain oma rasti, jolloin valinnanvaraa on sangen suppeasti
  2. HAVU-niminen rasti on erikoistarkoituksia, kuten tägien sisäänlukemista varten
 3. Valitse haluamasi leimaus
  1. Yleensä valitaan se leimaus, jota kyseinen rastihenkilö tulee rastillaan tekemään, kuten ”Sisään rastille”
  2. Mahdollista on myös valita Kaikki leimaukset, jolloin Client kysyy kunkin tägin näyttämisen yhteydessä, mikä leima lyödään
Kapteenivalikko oikealla ylhäällä

Rastin valinta

Leimauksen valinta

Leimaaminen

Vartion tägi viedään puhelimen NFC-lukijan kohdalle samaan aikaan, kun Client on ruudulla avoinna. NFC-lukija löytyy yleensä puhelimen takaa keskeltä, yläreunasta tai etupuolelta ylhäältä. Lukijan sijainti on syytä etsiä harjoitteluvaiheessa, ettei tositilanteessa kulu ylimääräistä aikaa.

Rastihenkilön kannattaa ottaa tägi ja leimata se puhelimeensa. Kisaajat eivät voi tietää mihin kohtaan tätä puhelinta pitää tägillä koskettaa.

Mikäli leimauksen valinnassa valittiin tietty leimaus, Client suorittaa leimauksen automaattisesti. Tällöin ruutu välähtää kelta-vihreänä ja puhelimesta kuuluu äänimerkki, jos äänet ovat päällä. Jos valittiin rastin kaikki leimaukset, aukeaa tägin näyttämisestä valikko, jossa valitaan oikea leima. Tämän jälkeen Client ilmoittaa onnistuneesta leimauksesta värillä ja äänellä.

Rastihenkilön on huolehdittava, että leimaus todella välittyy Clienttiin asti. Tämä edellyttää ruudun välähtämistä kelta-vihreänä.

Leiman valinta, kun tägi on luettu
Onnistuneen leimauksen keltainen välähdys

Paikkatiedon lähettäminen

Scoms Client pystyy lähettämään omaa paikkatietoaan, jolloin toimihenkilö ilmestyy kisakartalle. Yleensä toimihenkilöt on asetettu Havussa piilotetulle statukselle, jolloin heidät näkevät vain Havuun sisäänkirjautuneet eli yleensä kisan henkilökunta.

Paikkatiedon lähetysasetukset säädetään kapteenivalikon Asetukset-lehdeltä. Päivitysintervalli määrää, kuinka usein paikkatieto lähetetään. Harvempi lähetysväli säästää puhelimen akkua.

KäyttötarkoitusSuositeltu päivitysintervalli
Suunnistaminen3 s
Pyöräily10 s
Kävely20 s
Rastihenkilön sijainnin seuranta60 s

Pienin tarkkuus määrää, kuinka hyväksi Scoms Client odottaa GPS-sijainnin kehittyvän ennen lähetystä. Lyhyillä intervalleilla asetuksella ei ole merkitystä, koska GPS on koko ajan päällä. Suositeltava arvo on 200 m, jolloin harvoilla väleillä välitetään kohtalaisen hyvä indikaatio missä päin rastihenkilö kulkee.

Paikkatiedon lähetys kytketään päälle ja pois oletusnäkymästä ruudun alaosasta.

Muista sammuttaa GPS-lähetys ennen kisasta poistumista! Muuten tulet jakaneeksi kisan tekijöille, minne menet kisan jälkeen.

Asetusnäkymä

Muut asetukset

Kapteenivalikon asetuslehdeltä on valittavissa käyttöön Edistynyt näkymä. Tällöin perusnäkymässä näkyvät koordinaatit, tapahtuma- ja käyttäjätiedot sekä lähetysstatistiikat. Lähetyslaskurit mittaavat lähettämättömiä paketteja, ja mikäli lukemat kasvavat, on se merkki joko Havun asetusongelmasta tai ongelmista internet-yhteyden kanssa.

Status-valitsimesta voidaan valita Havussa näkyvä tekijän status. Emergency-lippu liipaisee hätäilmoituksen tilannekeskukseen, ellei ominaisuutta ole käännetty pois päältä, joten ko. tilan valitseminen aiheuttaa kenties aiheellistakin pelastushenkilökunnan huomiota.

Status-valikko

Ongelmatilanteet

Scoms Clienttiin liittyvissä ongelmissa ensisijainen tuki tulee rastipäälliköltä. Mikäli asiaan ei löydy ratkaisua, konsultoidaan tilannekeskusta ja tarvittaessa edelleen Scomsin-henkilökuntaa.